5 mars 2009

Söderenergis bränslechef Lennart Ryk till EFO

Söderenergis bränslechef Lennart Ryk kommer i mitten av april tillträda tjänsten som vice vd för EFO med särskilt ansvar för att bygga upp nya verksamheter i bolaget. EFO är ett samarbetsbolag för inköp och befraktning av bränslen som nyttjas och ägs av åtta kommunala energibolag. Söderenergi och Södertörns Fjärrvärme är stora delägare.

Ladda ner rapporten