12 maj 2022

Söderenergis klimatbokslut 2021

Söderenergis klimatbokslut ger en helhetsbild av direkt klimatpåverkan och undvikna utsläpp. För varje kg CO2e som vår verksamhet gav upphov till under 2021 så bidrog vi samtidigt till att utsläpp av 3,5 kg CO2e kunde undvikas på annat håll.
Bokslutet bygger på konsekvensprincipen och svarar på frågorna ”om vi inte fanns”. En metod som beräknar effekten av alla konsekvenser på klimatpåverkan.

Ladda ner rapporten