9 februari 2018

Söderenergis miljötjänst – Fallstudie och analys

Vilken roll kan avfallsförbränning med energiåtervinning spela i ett hållbart avfallssystem? Det är
huvudfrågan för denna rapport, som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv med vida systemgränser
analyserar Söderenergis verksamhet.

Ladda ner rapporten