28 mars 2007

Södertälje, Botkyrka och Huddinge kommuner bygger kraftvärmeverk för 2,4 miljarder i Södertälje

Detta är den största miljösatsningen någonsin för kommunerna. Igelsta kraftvärmeverk blir dessutom det hittills största biobränsleeldade kraftvärmeverket i Sverige och beräknas vara i drift i början av 2010.

Ladda ner rapporten