27 maj 2008

Stor tank till Igelsta kraftvärmeverk tar vägen om Mälaren till Södertälje

För ett år sedan startade bygget av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk i Södertälje. Idag 27 maj anländer den stora matarvattentanken från Sahala Works verkstäder i Finland till Kapellskär.

Ladda ner rapporten