27 mars 2008

Uppemot 400 personer beräknas framöver arbeta med Igelsta kraftvärmeverk

Bygget av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk rullar på enligt tidplan. Nästan samtliga större enskilda upphandlingar är klara. Cirka 500 000 kubikmeter av totalt 550.000 har schaktats bort och grundläggningen av huvudbyggnaden pågår för fullt.

Ladda ner rapporten