6 mars 2019

Illegal avfallshantering kräver spårbarhet och transparens

Illegal avfallshantering är ett internationellt problem som möjliggörs på grund av dålig kontroll och obefintlig spårbarhet och transparens. Vi i Sverige är inte förskonade från den kriminella verksamheten. I Storbritannien stänger myndigheterna ned två illegala avfallsverksamheter om dagen. I takt med att landet försöker minska mängden avfall som hamnar på deponi ökar istället den kriminella verksamheten, som erbjuder en enkel lösning för den som vill slippa ta hänsyn till miljö och andra människors hälsa. Vi på Söderenergi erbjuder motsatsen: En Miljötjänst för den som vill förstå och minimera sin påverkan på miljö och hälsa.

Illegal avfallshantering ligger på fjärde plats på Interpols lista över lukrativa brott, samtidigt som straffen är låga. Under allt för lång tid har ointresse och bristande kontroll gjort det möjligt att hantera avfall som om det var ofarligt och värdelöst. Men vi ser att det är tvärtom. Avfall är en värdefull resurs som vi kan använda till att värma våra städer och det innehåller i många fall miljö- och hälsofarliga ämnen som vi tar hand om på ett säkert sätt. Under 2019 kommer vi att lansera vårt nyutvecklade verifikat, 2 MEND-IX, som lovar spårbarhet och transparens i avfallsströmmar.

Vår förhoppning är att aktörer högre upp i kedjan ska efterfråga samma sak: vetskap om vad som finns i avfallet och vad händer med avfallet de lämnar ifrån sig. Helst ska denna spårbarhet och transparens gå hela vägen upp i kedjan, så att producenter tvingas att tänka hållbart kring deras materialval och design. Genom att förstärka kontrollen av avfallet, och hjälpa andra att göra samma sak, kan vi sparka undan benen för de kriminella.

Lyssna på Sveriges Radios inslag om illegal avfallshantering