26 april 2019

Söderenergi välkomnar analys av CCS

Tidningen Bioenergi, som ges ut av Svebio, publicerar en artikel om potentialen för bio-CCS i Sverige.

Omkring 30 miljoner ton koldioxid från biobränslen kommer från de 23 största massabruken och de 15 största kraftvärmeverken i Sverige, varav Söderenergi är ett av dessa. Med den nya tekniken som innebär att vi fångar in och lagrar koldioxiden skulle utsläppen i Sverige kunna minska med hälften. Bioenergi redovisar 38 orter med bäst förutsättningar.

https://www.svebio.se/press/pressmeddelanden/stor-potential-for-bio-ccs-i-sverige-38-orter-med-bast-forutsattningar/

I versionen på nätet är siffrorna för Söderenergis totala utsläpp korrekta men i den tryckta tidningen har det blivit fel.