26 juni 2024

Söderenergis remissyttrande avseende Energimyndighetens rapport ”Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid”

Söderenergis remissyttrande avseende Energimyndighetens rapport ”Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid”