23 januari 2019

Invigning av Sveriges första 74-tonsflisbil

Fotograf: Stig Almqvist

2014 invigdes 74-tonsflisbilen. Den ingick i ett forskningsprojekt från institutet Skogsforsk och har tillverkats av Scania.