Vår lokala påverkan i Södertälje

Söderenergis verksamhet bidrar till att fjärrvärmekunder i södra Storstockholm erbjuds hållbar, konkurrenskraftig och leveranssäker energi. Vi märks dock mest i Södertälje.

Igelstaverket är Söderenergis största produktionsanläggning för fjärrvärme och el. Det är en industriell verksamhet med omfattande hantering av bränslen. Vi har därför särskild fokus på att minska påverkan på vår närmiljö i form av t ex buller, damning och nedskräpning från transporter och hantering av bränslen.

Igelstaverket är klassat som ett skyddsobjekt på grund av dess stora betydelse för regionens värmeförsörjning. Vi har därför krav på oss att ha ett effektivt skalskydd för anläggningen. I vissa fall kan skalskyddet också fungera som en åtgärd för att minska t ex bullerproblem och risk för yttre påverkan på anläggningen. Ett exempel på detta är muren mot skogsområdet med motionsspår mellan Igelstaverket och AstraZenecas Gärtunaanläggning.

Damm

Igelsta hamn tar emot många fartygstransporter med skogsbränsle och returträ som ibland är torrt vilket medför att det kan damma vid lossning. Som åtgärd besprutas bränslet med vatten för att minimera damning och på håll kan vattenmolnet upplevas som damm. Bilden nedan är ett exempel på hur det kan se ut.

Buller

När värmeverket byggdes låg det i utkanten av Södertälje för att inte störa omgivningarna. Bostäder byggs nu allt närmare Igelstaverket vilket ställer större krav på oss att bedriva verksamheten med så lite buller som möjligt. Vi har tydliga villkor från tillsynsmyndigheter när det gäller vilken ljudnivå vi ska förhålla oss till under dygnet för att inte störa våra grannar. Detta är något som vi är måna om att följa.

Luft

Tidigare utredningar kring hur våra utsläpp påverkar luften lokalt och regionalt har vi gjort tillsammans med Östra Sveriges luftvårdförbund. Utredningarna visar på att våra utsläpp har en tämligen liten påverkan på luftkvaliteten i Södertälje. Störst påverkan på luften har biltrafiken och inte minst trafiken på E4 som går genom staden. Igelstaverket har historiskt tvärtom bidragit till att luften i Södertälje blivit mycket bättre då nästan all enskild uppvärmning ersatts med våra anläggningar som har avancerad rening.

Den synliga röken som syns från skorstenarna utgörs till största delen av vattenånga.

 

Trafik

Det är många lastbilstransporter till och från vår anläggning, de allra flesta på biodrivmedel. Vi ställer krav på att alla entreprenörer ska följa en utsatt vägbeskrivning för att inte belasta Södertälje. Det är heller inte tillåtet att åka genom Östertälje.

Nedskräpning

Vi ska inte skräpa ned, så enkelt är det. Trots det händer det ibland. Söderenergi hanterar stora mängder bränslen varje dag som ska bli till fjärrvärme och el. Vi städar inne på vår anläggning och sopar även Nynäsvägen flera gånger i veckan.

Att förhindra nedskräpning är ett systematiskt arbete. Vi jobbar aktivt med att utveckla vår lagring och hantering på anläggningen tillsammans med transporterna från kajen, det innefattar även avgränsningar för att förhindra nedskräpning. Tillsammans med våra leverantörer har vi bland annat förbättrat emballaget i balar som innehåller papper, trä och plast. Vi har också lastmaskiner som i hanteringen bibehåller emballaget intakt. Söderenergi tar emot cirka 18 000 lastbilar per år, alla släp ska vara täckta och bilarna ska rengöras efter varje leverans.

Som en del i vårt samhällsstöd har vi sedan många år engagerat ungdomar genom Städa Sverige. Några gånger per år kommer lokala idrottsföreningar och städar i närområdet. De får en starkare klubbkassa och vi får rent.

 

Har du några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig.

Sidan uppdaterades senast: 22 augusti 2023 Kontaktperson för innehållet: Camilla Koebe
WordPress Lightbox Plugin