2015-04-14

Framgångsrika resultat för 2014RSS

Ta del av vår Års- och Hållbarhetsrapport.

Resultat 2014. Sänkta bränslekostnader i kombination med hög tillgänglighet och ett flertal andra lyckade aktiviteter har inneburit att vi överträffat det budgeterade resultatet. Slutresultatet efter finansnetto blev 98 Mkr före skatt, jämfört med budgeterade 74 Mkr.

Söderenergi fortsätter på den inslagna vägen med att vidareutveckla och effektivisera verksamheten där målstyrning med leanfilosofi och processorienterat arbetssätt är grunden. Det nya kontoret förväntas skapa en bättre arbetsmiljö och ge förutsättningar för ett effektivare samarbete inom företaget. Utifrån den fördjupade studie som avslutades 2014 kring effektivisering av bränslelogistiken fortsätter vi med att genomföra ett antal av de åtgärder som studien resulterade i. Vi arbetar också vidare med att öka andelen returflis i kraftvärme-anläggningen för att ytterligare förbättra produktionsekonomin. Fjärrvärme har en samhällsviktig roll i ett hållbart samhälle. Det är av stor vikt att fortsätta samarbeta med distributionsbolagen Södertörns Fjärrvärme och Telge Nät för att lyfta fram fördelarna med fjärrvärme.

 

Vår Årsredovisning och Hållbarhetsrapport.

 

Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent

Söderenergi producerar närmare 2 500 GWh fjärrvärme i Igelsta värmeverk, Igelsta kraftvärmeverk och Fittjaverket. Vid Igelsta kraftvärmeverk produceras dessutom el. Vi eldar främst med bio- och returbränslen > 91 %. Merparten av vår värmeproduktion säljs och distribueras av våra kunder, Telge Nät i Södertälje och Nykvarn samt av Södertörns Fjärrvärme i Huddinge, Botkyrka och Salem. Vi har dessutom ett produktionssamarbete med Fortum Värme.

Vi producerar fjärrvärme för cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm. Elproduktionen uppgår till drygt 550 GWh per år och motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder. Söderenergi är certifierad avseende ledningssystem för miljö och arbetsmiljö enligt de internationella standarderna ISO14001 och OHSAS18001.

Den el som Söderenergi producerar säljs på den nordiska elbörsen Nordpool. Utöver el och värme producerar vi även ånga för AstraZenecas läkemedelsproduktion samt hetvatten till Scanias lackeringsverkstad i Södertälje.