29 april 2022

Söderenergi års- och hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhet är grunden för Söderenergis verksamhet, arbete och utveckling. Vår hållbarhetsredovisning är därför för första gången integrerad i årsredovisningen.

Ladda ner rapporten