30 april 2021

Söderenergi Årsredovisning 2020

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat och nyckeltal också ta del av vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete tillsammans med övergripande händelser och utveckling under året.

I korthet beskriver vi också vår verksamhet, vad vår miljötjänst står för och dess nyttor.

Ta gärna del av Karin Medins vd ord, som inleds med att ”2020 är året då påfrestningarna gjorde sig gällande. Pandemin, branden i Nykvarn, låga elintäkter och höga produktionskostnader och ett ovanligt varmt år summerar ett oförutsägbart och ekonomiskt tungt år för Söderenergi.”

Karin förmedlar också att ”Svensk fjärrvärmes förmåga att hantera en ökande mängd avfall ansvarsfullt är en garant för att kunna bibehålla ett svenskt deponiförbud. Den cirkulära kopplingen mellan avfall och energi illustreras otäckt tydligt i röken från Kagghamra. Är detta en föraning om hur Sverige kan se ut utan fjärrvärme? Svensk fjärrvärme är en Avfallskraft. Var rädd om den.”

Söderenergi Årsredovisning 2020