8 april 2024

Avgörande för klimatmålen och bio-CCS

Teknologin är klar att förverkligas och för biokraftvärmens CO2-fångst återstår den finansiella delen. Offensiv politik och tydlig reglering, särskilt rörande verifiering och certifiering, krävs för att möjliggöra en marknad för negativa utsläpp.

Dags att sätta ner foten för att nå klimatmålen. Permanent lagring av koldioxid genom bio-CCS är en förutsättning för detta. För att ta tillvara den potential som finns i Sverige behövs incitament som stöttar utbyggnaden och samtidigt skapar förutsättningar för att en marknad ska växa fram. Säger Leif Bodinson, projektägare för bio-CCS på Söderenergi i en artikel på Second Opinion.

Dags för avgörande om bio-CCS – Second Opinion (second-opinion.se)

Artikeln bygger i grunden på vårt svar på Energimyndighetens remiss som handlar om förordning och föreskrifter för stöd för bio-CCS genom omvänd auktion. Sista januari lämnade vi våra synpunkter på Energimyndighetens förslag.

Söderenergi utgångspunkt är att:

  • All koldioxid som avskiljs inom Sverige tillgodoräknas de nationella målen.
  • De negativa utsläppen kan köpas av företag med syfte att uppfylla sina klimatmål. Detta innebär i de flesta fall krav på att deras insats ska bidra till att projektet genomförs, det vill säga vara additionellt.
  • Staten bör uppmuntra till att företag har särskilda mål för utsläppsminskningar respektive inlagring av koldioxid.
  • Detta verifieras av tredje part för att skapa förtroende för att negativa utsläpp bidrar till att dessa mål uppfylls.

Se tidigare nyhet Söderenergi lämnar yttrande om förordning som rör stöd för bio-CCS