1 oktober 2020

Ansvarsfull avfallshantering

Idag, torsdagen den 1 oktober 2020, lanserar vi vårt samarbete för en mer hållbar och ansvarsfull avfallshantering.

Umeå energi, Mälarenergi, Tekniska verken i Linköping och Söderenergi är medlemmar i 2 MEND-IX, ett varumärke som lovar spårbarhet, transparens och varumärkesskydd i avfallsströmmarna.

Med 2 MEND-IX vill vi stärka vårt samarbete med återvinningsföretag som också ser värdet av att flytta kostnader, risker och ansvar uppströms mot producenter och en produktion som ohållbart anstränger samhället med miljö- och hälsofarliga produkter och material.

Vi behöver mindre avfall och mer energi. Gå in på www.2mend-ix.se

 

På Söderenergi tar vi ställning i flera frågor, läs om våra medvetna val.