19 november 2021

Fjärr- och kraftvärmens potential i energiomställningen

I veckan var Karin Medin inbjuden som talare på Dagens industri konferens ”Energi”. I sin presentation berörde Karin klimatfrågan, synen på avfall samt varför fjärr- och kraftvärme är en möjliggörare.

Konferensen bjöd på flera intressanta talare från olika branscher och deras perspektiv på energiomställningen, transport och innovationer med potential att förändra branschen. Bland annat deltog Johan Svenningsson, vd Uniper, Christian Levin, vd Scania och Laura Cozzi från International Energy Agency.

Ett gemensamt budskap var att ”alla kraftslag behövs” om vi ska klara utmaningarna framåt med dubblerad elanvändning och nollutsläpp av växthusgaser. Eller som en av talarna, Anna Kinberg Batra, uttryckte saken: ”Det är bara att ösa på med allt som är fossilfritt.”

Karin Medin, vd på Söderenergi, var också tydlig: ”Gynna de som städar och inte de som skitar ner”. Här är en summering av Karins budskap:

Erkänn fjärr- och kraftvärme som möjliggörare som bidrar till klimatomställningen, säkrar eleffekten och hanterar avfall som inte kan eller bör återvinnas.

  • Säkra finansiering för koldioxidavskiljning (bio-CCS)
  • Lika villkor för alla inom EU
  • Släng avfallsförbränningsskatten på soptippen
  • El från kraftvärme stärker elsystemet när och där den behövs

Motverka illegal och oetisk avfallshantering. Avfallsmängderna ökar i världen snabbare än vår förmåga att återanvända och återvinna – och Sverige är en del av världen.

  • Att hantera avfall är dyrt och kräver omsorg och kunskap- i alla avfallstrappans steg
  • Sluta blunda – skärp lagstiftning och tillsyn för avfallshantering, nationellt och inom EU
  • Skärp producentansvaret så att dålig design och bristande återvinningsbarhet kostar

Har du sett SVTs dokumentärserie? Återvinningsbluffen | SVT Play

Här finns skrämmande med fakta som att;

  • EU-länder tvekar inte att illegalt exportera avfall och låta elda upp det okontrollerat, med stora utsläpp och föroreningar av miljön som följd.
  • Av all plast som någonsin tillverkats har 8 procent återvunnits.
  • 2050 kommer 20 procent av all olja gå till plasttillverkning.

Vi på Söderenergi tycker att hållbar framtid handlar om att välja. ”Förbjud ny fossil plast. Vi behöver inte plasten. Plasten behöver oss.