1 juli 2022 Foto: Söderenergi/Nordic Photoflight

Förebyggande åtgärder efter branden på bränsleterminalen i Nykvarn

Länsstyrelsen har nyligen efterfrågat en komplettering av vår tidigare anmälan och rapportering avseende branden på Söderenergis anläggning 2020. Söderenergi välkomnar denna förfrågan och kommer att skicka en redovisning av genomförda brandförebyggande åtgärder till Länsstyrelsen i augusti.

Bakgrund. Söderenergis anläggning och åtgärdsarbetet för att hantera situationen och för att undvika framtida bränder har tidigare synats av Länsstyrelsen. Det senaste tillsynsmötet var i slutet av november 2020, då vi redovisade de skyddsåtgärder vi vidtagit före och efter branden i augusti samt det omfattande arbete vi genomfört. Länsstyrelsen var då nöjd med redovisningen och uttryckte inte några ytterligare krav på vår verksamhet.

Vi tycker det är positivt att det mer långsiktiga utfallet av vårt brandförebyggande arbete nu efterfrågas av Länsstyrelsen, säger Karin Medin, vd för Söderenergi. Händelser som branden vid vår bränsleterminal är något vi med alla medel vill undvika.

Söderenergi har under åren lagt stor kraft på att utveckla brandförebyggande åtgärder, både gällande praktiska åtgärder och inom vår interna brand- och säkerhetsorganisation. Vår skriftliga redovisning av utfallet och bedömda effekter av vad våra åtgärder resulterat i kommer att skickas in till Länsstyrelsen under augusti månad.

Vi kan i dagens lokaltidning LT läsa en artikel om Länsstyrelsen brev.

Ett exempel som vi gärna delar
En central åtgärd direkt efter branden var att förändra lagringen av bränslestackar på Söderenergis terminal i Nykvarn. Inte långt efter vår brand inträffade tyvärr flera liknande bränder på olika håll i Sverige. Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) hörsammade vårt initiativ om att samverka mellan företagen. Ett projekt startades och resulterade förra året i en lathund för lagring av biobränsle. ​​

– Det är positivt att se hur vi tillsammans med andra energibolag och expertis inom brandområdet kommit fram med något konkret som kan omsättas i verkligheten av en hel bransch, säger Karin Medin.