3 juli 2020

Högtryck under lågsäsong

Det är full aktivitet på Igelstaverket och väldigt många entreprenörer är på plats under de månaderna då underhållsrevisionerna pågår. Speciellt när två av våra viktigaste produktionslinjer ska säkerställas inför högsäsongen. I år var och är det annorlunda, inte bara med tanke på och hänsyn till Covid 19. Vi hade även ett kvarstående arbete i ombyggnaden och miljöinvesteringen i en av pannorna, panna 1.

I tidigare nyhet har vi berättat om vår investering i panna 1 för att säkerställa en ekonomisk drift, funktion över tid, hög tillgänglighet och framförallt minskade utsläpp. Här kommer en uppdatering kring de resultat vi ser idag.

Efter att ha kört pannan första halvåret efter vår ombyggnad kan vi konstatera att den levererar det vi önskar och lite därtill. Vi ser både en ökad resurseffektivitet och kraftigt minskade utsläpp, glädjande!

Under januari-juni 2020 har produktionen varit 250 GWh att jämföra med 188 GWh för samma period under 2019.

Vi ser också att

  • Vi idag har klart lägre utsläpp i skorsten av NOx, SO2, HCL och NH3
  • Genom rökgaskondenseringen återvinner ca 11 MW värme till fjärrvärmesystemet
  • En begränsande faktor för ytterligare högre möjlig maxeffekt har varit rökgasfläktens kapacitet. Genom att den uttjänta fjärrvärmeekon tagits bort minskar tryckfallet i rökgaskanalen och pannan kan ge en högre effekt.
  • Kalkförbrukningen har halverats och kommer troligen att sjunka ytterligare

Under revisionen så genomfördes även ett parallellt projekt på rostern i syfte att få en jämnare och mer optimal förbränning samt för att förbättra inmatningen av bränsle så att vi fortsatt kan säkra en hög tillgänglighet.

Resultatet i sin helhet är helt beroende av de arbeten och engagemang från alla som varit involverade i projektet under resans gång. Både från våra medarbetare och på den externa sidan, vilket otroligt samarbete!

Pannan har nu stått för värmeförsörjningen igen sedan någon månad tillbaka. Stafettpinnen kunde då gå över till revisionsteamet för vår kraftvärmeanläggning och kaj (hamn). Här är vi nu inne i slutfasen av underhållsarbetet på Igelsta Kraftvärmeverk, sen väntar några veckors sommaruppehåll innan revisionsperioden startar upp igen för våra återstående pannor.

Vår produktion tar dock inte uppehåll, vi finns här 24/7 årets alla dagar. Varmvatten och el behövs ju även vid vackert väder och industrierna ska ha sitt.

Samverkan och samarbete står alltid i centrum hos oss och det är både utmanande och fantastiskt att ha så många olika professioner och engagerade entreprenörer inne. Stort tack för er insats.

Från Söderenergi önskar vi en trevlig sommar!