11 maj 2020

Klimatbokslut för 2019

Rapporten beskriver utöver det vi gör även scenariot om vi inte fanns. Visst är det glädjande att se att vi bidragit till att 934 900 ton CO2e inte släpptes ut under förra året. Ett kvitto på att Söderenergi tillsammans med Södertörns Fjärrvärme, Telge Nät och fjärrvärmekunderna har en mycket betydelsefull och positiv klimatpåverkan i samhället.

Söderenergi gör ett klimatbokslut för att se hur verksamheten påverkar och bidrar till klimatet. Det visar både våra egna utsläpp och de som undvikits tack vare fjärrvärmen i regionen. Det är fjärde året vi presenterar ett bokslut, för oss är det ett viktigt verktyg för att mäta och följa vår och omvärlden utveckling. Det är tur att vi finns och tillsammans gör skillnad!

Du kan ladda ned dokumentet här

Vi ser till helheten, ta gärna del av Söderenergis samlade bild och fokus på hållbarhet under ”Våra nyttor”.