19 maj 2020 Linnéa Karkulahti och Monika Mizgalewicz

Master i Hållbar energiteknik

Monika och Linnéa har tagit steget från student på KTH ut till arbetslivet som mångfacetterade Civilingenjörer. På Söderenergi är vi speciellt glada att vi lyckats behålla en av dem. Examensarbetet har gått jättebra och uppsatsen från deras studier hos oss finns nu tillgänglig.

Som vi tidigare berättat gjorde de sitt examensarbete på Söderenergi. Uppgiften var att titta på energibehovet i stort, elpriser specifikt samt att beskriva framtida möjligheter. Tidigare nyhet

Linnéa, kan du kort beskriva ert arbete och erfarenheter?

Examensarbetet utvärderar energisystemet i Sverige 2025 med fokus på elmarknaden. Arbetet undersöker också hur ett kraftvärmeverk kan prestera i framtiden baserat på förändringar i elpriset. Sveriges energisystem är i förändring där avvecklingen av kärnkraft och ökad implementering av vindkraft är i fokus. Konsekvenserna av dessa förändringar kommer påverka elmarknaden och därmed elproducenterna, bland dem kraftvärmeverk.

Resultaten visar att det hittills stabila elpriset kommer variera kraftigare i framtiden. Högre volatilitet på elmarknaden kommer kräva högre reglering av kraftvärmeverk, så som Igelsta Kraftvärmeverk, som idag är anpassat för att hantera framförallt höga elpriser. Detta antyder att elpriserna i framtiden måste följas mer aktivt och att en strategi, som möjliggör snabb reglering för anpassning av elpriserna, måste nyttjas. Ytterligare, kommer det sammankopplade nätet i sig påverkas av volatiliteten i elpriserna och mer frekventa och större variationer observeras i körordningen. Kommunikation och samarbete mellan parterna i fjärrvärmesystemet kommer därmed vara av hög betydelse.

Att få skriva examensarbete på Söderenergi har varit ett utmärkt tillfälle att få en inblick i verksamheten och inte minst fjärrvärmebranschen. Det har varit otroligt lärorikt men också väldigt roligt. Under vår tid har vi har fått kontinuerlig, värdefull respons från både Viktor Johansson (Affärsanalytiker) som handledare men även från andra håll i företaget där många har kunnat bidra med sin expertis inom området. Så tack till er på Söderenergi för det varma välkomnandet och visat engagemang.

Optimization of a Combined Heat and Power Plant for the Future Electricity Market
A case study conducted at Söderenergi AB by Linnéa Karkulahti and Monika Mizgalewicz.

Vi är så glada att Linnéa nu tagit sig an en roll som Produktionsoptimerare på Söderenergi och Monica jobbar nu på Sweco på avdelningen Power Systems Analysis som Elkraftskonsult.

Stort grattis till er båda och tack för ett väl utfört arbete!