17 maj 2024

Överenskommelse säkrar långsiktig elproduktion och utveckling

Den uteblivna elproduktionen vintern 2022/23 har satt sina spår vad gäller resultatet. Nu har Söderenergi nått en överenskommelse med leverantören Siemens, som också innefattar det fortsatta samarbetet framåt.

Från oktober 2022 till början av februari 2023 hade Söderenergi stopp på ångturbin och generator vid Igelstaverket. Stoppet innebar utebliven elproduktion under perioden, medan leveransen av fjärrvärme fungerade som vanligt.

Sedan februari 2023 har Igelsta kraftvärmeverk haft en störningsfri elproduktion. Nyligen har Söderenergi också gjort en överenskommelse med sin leverantör Siemens.

Merkostnaderna som uppstod i samband med avbrottet hanterades av leverantören. Den nya överenskommelsen innebär bland annat att ett underhållsavtal har tecknats.

– Det har varit tuffa förhandlingar, säger Robert Tingvall, vd för Söderenergi. Jag är glad att vi nu nått en överenskommelse och kan planera vårt samarbete framåt. Det är värt att notera att man inte kan förvänta sig att få ersättning från leverantör eller försäkrings­bolag för uteblivna intäkter.

Sammantaget har detta naturligtvis påverkat Söderenergis resultat.

– Det rör sig om cirka 270 miljoner i resultatpåverkan, säger Robert Tingvall. Det handlar huvudsakligen om uteblivna intäkter, vi har helt enkelt inte sålt el.

Under perioden var det energikris i Europa och Söderenergi påverkades kraftigt av elpriser som åkte berg- och dalbana. Men även av ökade bränslepriser.

– För klara kapitalförsörjningen fick vi ett ägartillskott, säger Robert Tingvall. Sådana ägartillskott har Söderenergi fått tidigare och de har betalats tillbaka, och så är planen även denna gång.

Läs mer om bakgrunden: Söderenergis elproduktion snart i gång efter uppehåll.