20 december 2023

Söderenergi väljer HPC-teknik för koldioxidavskiljning

Den 18 december fattade styrgruppen för Söderenergis bio-CCS-projekt det stora beslutet om vilken teknik som ska användas för att avskilja biogen koldioxid vid Igelstaverket. Valet föll på HPC-teknik.

 

Söderenergi driver sedan 2020 ett projekt för att undersöka förutsättningar för att avskilja och permanent lagra biogen koldioxid vid Igelstaverket i Södertälje, en satsning som kan ge 500 000 ton negativa utsläpp per år innan 2030.

Under hösten har projektet gjort fördjupade utredningar för att jämföra de två tekniska alternativen, aminbaserad teknik och HPC (Hot Potassium Carbonate). Båda teknikerna bygger på att koldioxid avskiljs från rökgaserna i en kemisk process innan de når skorstenen.

De viktigaste skälen till att Söderenergi valde HPC:
– Det är den teknik som har minst påverkan på elproduktionen från Igelsta kraftvärmeverk.
– Mer kostnadseffektivt på systemnivå.
– Mindre ytkrävande.

Utredningar om hur de två teknikerna påverkar miljön har också genomförts. Konsekvenserna för de båda alternativen skiljer sig åt, men bedöms vara likvärdiga och hanterbara.

– Vi är mycket nöjda med gårdagens beslut, en milstolpe i nuvarande projektfas, säger Leif Bodinson, projektägare för Söderenergis bio-CCS-projekt. Det här teknikvalet är ett stort och viktigt steg på vägen för att kunna gå vidare med projektering och upphandling.

Här kan du läsa mer om Söderenergis bio-CCS-projekt