6 juli 2023

Sommar, sol och underhåll

Kalla höstdagar och vinter känns fjärran så här i sommartider. Som i många branscher betyder lågsäsong utrymme för andra arbetsuppgifter. Hos oss är det specifikt underhållsrevisioner och genomförandet av utvecklingsprojekt som är i fokus, vilka utförs med hjälp av en mängd olika entreprenörer.

Samverkan kännetecknar oss som företag där ett väl fungerande samarbete, både internt och externt, är en förutsättning för att lyckas.

Just nu är det en av Igelstaverkets baspannor som står för all värmeproduktion. Den produktionslinje som redan har haft sin underhållsperiod konverterades också över till bioolja som start- och stödolja. 100 procent fossilbränslefri basproduktion år 2025 är målet och vi är nu klara med två av tre pannor. Andelen förnybara och återvunna bränslen stod för 99,5 % av vår totala energiproduktion under 2022.

Det är juli och semestertider men på anläggningen är det stor aktivitet

På Söderenergi har vi redan påbörjat planeringen för nästa års underhållsrevisioner och kommande utvecklingsprojekt men nu väntar en efterlängtad semester för många. Vår verksamhet står dock aldrig still – vi jobbar alla dagar och tider på året för att säkerställa (fjärr)värmen i södra Stockholmsregionen.

Tack till alla samarbetspartners, fasta entreprenörer som delar vår vardag på anläggningarna och entreprenörer som under sommarhalvåret säkerställer att vår produktion är redo när det krävs. Det inkluderar naturligtvis Söderenergis medarbetare.

Från Söderenergi önskar vi en trevlig sommar!