27 juni 2023 Igelsta kraftvärmeverk och hamn

Tillsammans – det är så vi lyckas med bio-CCS

Söderenergi satsar stort på bio-CCS och tillsammans med partners kan vi få det att hända. Vi vet ännu inte exakt vilken väg vi ska ta, bara att vi ska framåt – för klimatets skull. För att kunna göra ett välgrundat val av teknik har vi tagit hjälp av Aker Carbon Capture.

Att avskilja koldioxid är inte någon ny eller okänd teknik. Kemiindustrin har jobbat med detta länge, men inte precis i den applikation vi behöver. Att undersöka hur avskiljningen av koldioxid påverkar Söderenergis befintliga produktion av värme och el samt närmiljön är nyckelfaktorer.

Vi har valt att titta närmare på två alternativa processer, HPC och amin. HPC har vi idag god kunskap om. Nu undersöker vi den aminbaserade tekniken närmare. Leif Bodinson, projektägare på Söderenergi, uttalade sig i pressmeddelandet från Aker Carbon Capture:

We look forward to the collaboration on our route to produce negative emissions 2029. Aker Carbon capture has a long experience of amine-based technology, and this study will help us to make a well-grounded decision for the road ahead, said Leif Bodinson, project owner at Söderenergi.

Se pressmeddelandet Aker Carbon Capture awarded study by Söderenergi in Sweden

Söderenergis bio-CCS-projekt har pågått sedan 2020 och målet är att ha en anläggning i drift senast 2029. Totalt kan vi avskilja 500 000 ton biogen koldioxid per år, vilket motsvarar 15-20 procent av Sveriges klimatmål 2030. Läs mer om bio-CCS och Söderenergis satsning >>

 

Söderenergis bio-CCS-projekt har stöd från: