25 februari 2021 Inlopp Igelstaverket, Södertälje kanal

Transport av 3 miljoner m³ bränsle per år

Vi lägger stor kraft på att minimera klimatpåverkan genom att skapa effektiva och hållbara transporter inom samtliga transportslag. Under 2020 resulterade det bland annat i Sveriges längsta och tyngsta flisbil.

Om vi börjar med sjöfrakten som är central för oss på flera sätt. Igelsta har ett gynnsamt läge med egen hamn, det nyttjar vi så långt som möjligt. Ungefär hälften av vår totala bränslevolym kommer på fartyg från Europa och Storbritannien. 179 blev det under förra året, trots lite orosmoment med stängda länder på grund av pandemin. Fartyg som annars skulle gå tillbaka tomma är nu lastade med utsorterat avfall och returträ för att energiåtervinnas på Igelstaverket. Ett smart nyttjande av resurser.

Vi samverkar med dem som kan det bäst. Vårt samägda företag EFO har som uppdrag att sköta handel och import av avfallsbränsle utanför Sverige. På (kaj)plats är det Södertälje Hamn som sköter lossningen och Biometria som provtar och kontrollerar det som kommer in.

Sveriges längsta och tyngsta flisbil körs på dispens. Vi har växlat upp från 74 till 98-ton för att återigen reducera våra transporter med 30%. Som första energibolag har vi i början av 2020 en 98-tons lastbil rullande för transporterna mellan vår bränsle- och tågterminal i Nykvarn och Igelstaverket. Lastbilen drivs naturligtvis av 100 % förnybart drivmedel.

Försöket med det rekordlånga fordonet gör vi tillsammans med Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, och Scania. Under en fyra års period kommer vi att studera hur fordonet fungerar i drift, tex vid lossning och bilens vågsystem.

Vår järnvägsterminal för eldrivna tåg ligger nära E4:an för vidare lastbilstransporter 15 km in till Igelstaverket i Södertälje.