28 april 2021

Vi kan redan nu minska miljöbelastningen genom färre men större transporter

Tillsammans med Svenska Trädbränsleföreningen arrangerade Söderenergi ett digitalt transportseminarium som gick av stapeln den 22 april. En bred grupp medverkande beskrev utmaningar och framtidsplaner för både bil och järnväg. Vårt fokus och frågeställningar på seminariet låg på vikten av att genomföra de förändringar som behövs för att kunna möta klimatmålen 2030!

”Med bil och järnvägsspår – för framtids segrar!”

Sverige har forskat, utrett och samordnat med ära. Nu behöver vi genomföra det vi vet är kloka åtgärder för hållbar logistik.

2010 är tillika referensår för Sveriges klimatmål för inrikestransporter. Utsläppen ska sänkas med 70 % vid 2030 jämfört med nivån 2010. Enligt Klimatpolitiska rådet kommer vi med dagens takt endast att nå 35 % målsättningen av 70 % 2030. Det är milt sagt underkänt. Att skyndsamt införa 74 tons bilar i praktiken är en lågt hängande frukt som bidrar stort till att nå klimatmålet för inrikestransporter. Vi behöver också rätt förutsättningar och en flexibilitet för våra godståg. Tillsammans behöver vi agera nu, det finns lösningar/initiativ som ska och kan göras. Kommande utveckling av transportsektorn med elektrifiering kommer att leverera med en tyngdpunkt efter 2030. Mycket positivt och välkommet, vi är självklart med även på den resan.

Vi inledde seminariet med en film som beskriver bränslets väg från SCA:s terminal i Umeå till Igelstaverket, vår anläggning i Södertälje.

Utöver Söderenergi och Svenska Trädbränsleföreningen presentationer så hade vi bjudit in relevanta aktörer inom transportsektorn.
Tack för er medverkan; Jens Holm (Trafikutskottets ordförande), Henrik von Hofsten (Skogforsk), Mats Nyblom (utredare Möjligheternas godståg), Rickard Holst och Ludvig Elgström (Trafikverket), Bo Stenback (Green Cargo) samt Sofia Backeus från LRF som moderator. Vi hade ett deltagande med personer från forskningssidan, näringsliv, transportsektorn, biobränslebranschen och kommuner. Utveckling behöver samarbeten.

Effektivare transporter och minskad miljöpåverkan är en vinst för alla och vi släpper inte frågorna utan återkommer med ett uppföljande seminarie till hösten. Vi kan redan nu minska miljöbelastningen genom färre men större ekipage – både på bil och tåg!

Hållbart samhälle kräver hållbara transporter och fokus på lösningar vi vet gör skillnad, korta beslutsvägar och längre lastbilar.