16 september 2020

Vägen till att etablera Bio-CCS på Igelstaverket

Vi går nu in i en förstudie hur koldioxidavskiljning från Igelsta kraftvärmeverk kan genomföras. Otroligt spännande och ett så centralt viktigt utvecklingssteg för klimatet. Studien gör vi med stöd från Energimyndigheten och tillsammans med Biorecro.

Syftet med förstudien är att öka kunskapen kring hur vägen ser ut för att etablera Bio-CCS på Igelstaverket och identifiera de aktörer som behöver bli involverade i olika steg av processen. ​Målsättningen är att den ska vara klar sista februari 2021.

Förstudien kommer att genomföras av oss på Söderenergi med stöd av konsultföretaget Biorecro, ett innovativt svenskt småföretag som arbetat med forskning och projektutveckling inom Bio-CCS sedan 2007.

Hållbar framtid handlar om att ta ställning och att välja – Klimatet kräver minusutsläpp av koldioxid