28 april 2020

Söderenergi Årsredovisning 2019

I redovisningen kan du utöver Söderenergis finansiella resultat också ta del av vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete tillsammans med övergripande händelser och utveckling under året. Ta gärna del av Karin Medins beskrivning av verksamheten och framtidsspaningarna i hennes VD ord.

Årsredovisningen godkänns formellt på årsstämman den 26 maj 2020.

Ladda ner rapporten