25 juni 2019

Kemikalieinspektionen vill ha bättre kontroll på gifter i avfallstrappan

ALMEDALEN 2019. Det är viktigt att stärka den globala kemikaliekontrollen, att fasa ut farliga ämnen i hela avfallstrappan och att göra konsumenter medvetna om internethandelns kemikalierisker. Det är några av punkterna Agneta Westerberg, vikarierande generaldirektör, från Kemikalieinspektionen kommer att ta upp på Söderenergis seminarium i Almedalen den 1 juli.

Kemikaliefrågan är global. Farliga ämnen produceras och sprids över nationsgränserna. Hur är det möjligt att stärka den globala kemikaliekontrollen?

–  Utöver lagstiftning behövs företag som går före när det gäller information om kemikalier i leverantörskedjorna och när det gäller att byta ut farliga ämnen mot säkrare alternativ. Det är avgörande för ett hållbart samhälle med en stark förebyggande kemikaliekontroll inte bara i Sverige och Europa, utan också på global nivå.

Allvarliga hälso- och miljöproblem riskerar i dag att uppstå vid tillverkning och användning av kemikalier och varor, och när dessa blir avfall. Hur är det möjligt att nå målet om en giftfri miljö?

–  Det behövs flera olika åtgärder, som effektiv lagstiftning och tillsyn och innovationer för att utveckla bättre alternativ till farliga ämnen. En viktig del i arbetet är att se till information om farliga ämnen följer med produkter och varor genom hela livscykeln, från formgivningen till avfallsledet. Särskilt farliga ämnen ska så långt som möjligt fasas ut helt ur kretsloppen.

Kemikalieinspektionen lyfter fram privatpersoners växande internethandel som en risk, varför?

–  Det finns indikationer på en ökad risk för att varor från e-handelsföretag baserade utanför EU innehåller förbjudna ämnen. Det innebär att privata konsumenter som beställer varor på nätet riskerar att importera varor med miljö- och hälsofarliga kemikalier. Det är viktigt att marknadsplattformarna på nätet tar större ansvar för att varorna som säljs är kemikaliesäkra och att konsumenter blir mer medvetna om vilka risker som kan finnas.

 

Möt Söderenergi i Almedalen
Legal och illegal avfallshantering – vår nästa stora utmaning
Tid: 1 juli, 2019 kl 10-11.30
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård.

Mer om Söderenergis miljönytta:
Om vår Miljötjänst Söderenergi står för och verifikatets nyttor