20 juni 2019

”Nu kan vi påvisa fjärrvärmebranschens klimat- och miljönytta”

ALMEDALEN 2019. Under Almedalsveckan lanserar Söderenergi sitt nya verifikat 2 MEND-IX för fjärrvärmebranschen. Syftet är att bidra till bättre spårbarhet och transparens i avfallstrappan, för en giftfri och hållbar miljö.

Söderenergis VD Karin Medin, talar om verifikatets nytta vid Söderenergis seminarium i Almedalen den 1 juli.

Hur kom det sig att Söderenergi valde att satsa på att utveckla verifikatet 2 MEND-IX?

– Vi vill ha fakta på att det vi gör är bra i fjärrvärmebranschen. Ofta får jag frågan om det är bra att importera avfall och energiomvandla det i Sverige. Svaret är ja, vi producerar hållbar energi och våra anläggningar är bevisligen bra på att ta hand om kemikalier och tungmetaller som inte ska cirkulera i kretsloppet. Vi gör samhället en miljötjänst. Vi i fjärrvärmebranschen har ett ansvar att hantera det vi tar emot på ett bra sätt.
– Ur detta föddes verifikatet som ger oss just den spårbarhet och transparens vi behöver. Nu kan vi påvisa den klimat och miljönytta fjärrvärmebranschen gör.

Tror du att 2 MEND-IX kommer att förändra synen på fjärrvärmebranschen?

– Jag hoppas att verifikatet gör oss mer relevanta och ändrar synen på branschen till möjliggörare. Vi kan visa att vi verkligen gör nytta och inte bara snackar.

Kan du ge exempel på problemområden i avfallsbranschen där 2 MEND-IX kan göra nytta?

– Dels det illegala avfallet som smugglas och eller dumpas i vatten och natur. Fjärrvärmebranschen kan ses som ett intressant mål för att bli av med detta, men med ett verifikat som ger spårbarhet och transparent slipper vi vara omedvetna och oroliga. Då kan vi istället bli en del av lösningen på problemet.
– Dels det avfall som på grund av en svag svensk miljölagstiftning tillåts mellanlagras under tre års tid på åkrar och marker. Vi är oroliga att bristfällig kontroll och spårbarhet kan ge oss problem när vi vägrar ta emot det.
– Direktimporten av privatpersoner via internet är också riskfaktor. Där kan vi spåra och upplysa om internetavfallets risker, så som innehåll av tungmetaller.

Hur ser du på varumärket 2 MEND-IX framtid? Kan det användas av hela avfallsbranschen?

– Ja, verifikatet bygger på partnerskap med aktörer inom återvinningsbranschen och kan göra nytta högre upp i avfallstrappan.
– Vi ser också att det finns internationella möjligheter, 2 MEND-IX är varumärkesskyddat i EU och snart i Norge och USA.

 

Möt Söderenergi i Almedalen
Legal och illegal avfallshantering – vår nästa stora utmaning
Tid: 1 juli, 2019 kl 10-11.30
Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård.

Mer om Söderenergis miljönytta:
Om vår Miljötjänst Söderenergi står för och verifikatets nyttor?