16 april 2019

Söderenergis kommentar kring koldioxidutsläpp

Med anledning av SVTs nyhet och Länstidningens referat kring Naturvårdsverkets sammanställning av växthusgasutsläpp i Stockholms län gör vi följande kommentar.

Under de senaste 20-25 åren har Söderenergi minskat användningen av fossila bränslen från 100 % till 0,9 %. I och med övergången från fossila bränsle till återvunna och förnybara avfallsbränsle har vi med dagens klimatbokslut undvikt koldioxidutsläpp med drygt 900 000 ton. Klimatbokslutet visar vårt bidrag i den globala klimatutmaningen. Det samhällsekonomiska värdet uppgår till cirka en miljard kronor enligt trafikverkets formel för skatt på koldioxidutsläpp.

Dessutom har vi reducerat avfall och minskat klimatpåverkande deponier runt om i Europa. Vi har avgiftat samhället från drygt 100 ton tungmetaller vilket påverkar både hälsa och miljö positivt.

Därför kommer vi att fortsätta vår ansträngning att göra skillnad och största nytta genom att minska avfallsproblemet i samhället. Vår ökning under 2018 beror på att det var ett kallt år och en svår snövinter där våra leverantörer hade svårt att få fram biobränsle. Därför var vi och hela branschen hänvisade åt avfallsbränsle som innehöll en större andel plast. Därav vår ökning med 3,5 % inom en total ökning för Stockholm län med 9 %.

Söderenergi är Sveriges fjärde största fjärrvärmeproducent och vi energiåtervinner en miljon ton avfallsbränslen, per år. Vi förser kommunerna Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Nykvarn och Salem med klimatsmart värme. Dessutom producerar vi en stor del fjärrvärme till Stockholm Exergis kunder.

Läs gärna mer om våra val