23 augusti 2023

”Det pratas positivt om Södertälje i och med bio-CCS”

Att Söderenergi, som en av landets största fjärrvärmeproducenter, ligger i Södertälje är av väldigt stort värde för kommunen. Med planerna på en bio-CCS-anläggning kan dessutom kommunens ambitiösa klimatmål nås. Telges hållbarhetschef Maria Richtnér sitter med i bio-CCS-projektets styrgrupp och ser många fördelar med projektet för kommunens del.

Artikelserie i fem delar – Söderenergi satsar på att fånga in koldioxid
Söderenergi vill bidra till att motverka klimatförändringarna och satsar på bio-CCS, vilket innebär att fånga in och lagra biogen koldioxid i stället för att släppa ut den i atmosfären. Totalt kan vi avskilja 500 000 ton biogen koldioxid per år innan 2030.
Läs mer om Söderenergis bio-CCS-projekt här
Artikel 2 – Vi måste göra allt av allt och bio-CCS är en del av lösningen – projektledare Johanna Ek Wahlqvist
Artikel 3 – Ansökan för framtiden – Anna Gustafsson, delprojektledare tillstånd
Artikel 4 – En mix av obruten mark och beprövad teknik – Jonas Djärv, delprojektledare teknik

I den första artikeln får vi träffa Maria Richtnér, hållbarhetschef på Telge (en av Söderenergis ägare – Söderenergi AB ägs av Telge AB i Södertälje kommun och av Södertörns Energi AB, som ägs av Huddinge och Botkyrka kommun). Maria är medlem i styrgruppen för Söderenergis bio-CCS-projekt och artikeln beskriver hur hon ser på projektet ur ett ägarperspektiv.

Maria Richtnér, hållbarhetschef på Telge och medlem i styrgruppen för Söderenergis bio-CCS-projekt

– Söderenergi är en stor spelare i kommunen tillsammans med AstraZeneca, Scania och KTH. Vi har tillgång till fjärrvärme och lokal elproduktion, vilket hjälper Södertälje att växa som en attraktiv region och locka till sig och behålla viktigt näringsliv, viktig industri och även bli en attraktiv bostadsort med hållbar energi, säger Maria Richtnér, hållbarhetschef på Telge.

I och med Söderenergis bio-CCS-projekt pratas det också positivt om Södertälje och projektet hjälper till att sätta Södertälje på kartan.
– Vi är med och bidrar till att klara inte bara de lokala klimatmålen utan även de nationella och globala målen, säger hon.

 Maria representerar ägarna i styrgruppen för Söderenergis bio-CCS-projekt, som startade 2019 och nu har nått den tredje fasen. Det är nu beslut ska tas om vilken teknik som ska användas, samråd ska genomföras och affärsmodell ska tas fram. Dessutom undersöks transport- och logistiklösningar. Målet är en bio-CCS-anläggning i drift 2029.
–  Jag tar med mig ett stort och brett perspektiv in i styrgruppen. Inom Telge finns ju Söderenergis slutkunder, säger Maria.

Negativa utsläpp behövs i hållbarhetsarbetet

Över tid har utsläppen från fjärrvärme minskat markant och precis som Söderenergi har Telge jobbat med att minska sina klimatutsläpp under många år. Hållbarhetsarbetet på Telge handlar också om att minska konsumtionen överlag, om ekonomisk och social hållbarhet: Allt från det interna perspektivet att vara en attraktiv arbetsplats till externa initiativ för att hjälpa arbetslösa ungdomar att få ett jobb till att göra kloka och ansvarsfulla investeringar, som utvecklar samhället åt det håll kommunen vill.
– Vi måste vara uthålliga i att ställa krav på hållbarhet i stort som smått och leva som vi lär, säger Maria.

Södertälje kommun har som mål att vara klimatneutrala år 2030. Det kräver att de fossila utsläppen minskar, men även negativa utsläpp behövs, vilket är resultatet av en bio-CCS-anläggning. Båda spåren är dock nödvändiga.

Ett av kommunens största klimatavtryck kommer från fjärrvärmen, så det är ett egenintresse för ägarna att få ner utsläppen och samtidigt möjliggöra nya metoder för att ta bort koldioxid från atmosfären.
– Vi ska ta bort alla utsläpp som går, men det kommer inte att räcka, säger Maria. Vi har nu så hårda klimatmål i Södertälje, som faktiskt kräver negativa utsläpp för att vi ska nå i mål.

 

Söderenergis bio-CCS-projekt utförs med stöd från: