15 september 2023

Vi måste göra allt av allt och bio-CCS är en del av lösningen

Stort och komplext. Spännande och intressant. Och helt avgörande för att vi ska nå Sveriges klimatmål och återställa klimatet till säkra koldioxidnivåer. Bio-CCS som metod är central för att vi ska uppnå Parisavtalets klimatmål, enligt nästan samtliga scenarier som FN:s klimatpanel IPCC tagit fram. Söderenergi storsatsar på bio-CCS. Projektledare Johanna Ek Wahlqvist ger en inblick i projektet.

Artikelserie i fem delar – Söderenergi satsar på att fånga in koldioxid
Söderenergi vill bidra till att motverka klimatförändringarna och satsar på bio-CCS, vilket innebär att fånga in och lagra biogen koldioxid i stället för att släppa ut den i atmosfären. Totalt kan vi avskilja 500 000 ton biogen koldioxid per år innan 2030.
Läs mer om Söderenergis bio-CCS-projekt här
Artikel 1 – ”Det pratas positivt om Södertälje i och med bio-CCS” – Telges hållbarhetschef Maria Richtnér
Artikel 3 – Ansökan för framtiden – Anna Gustafsson, delprojektledare tillstånd
Artikel 4 – En mix av obruten mark och beprövad teknik – Jonas Djärv, delprojektledare teknik

I artikel nummer två gläntar projektledare Johanna Ek Wahlqvist på dörren till Söderenergis bio-CCS-projekt. Hon förklarar närmare varför Söderenergi har så goda förutsättningar för bio-CCS och varför vi behöver satsa på detta stora projekt.

– Vi behöver göra allt av allt. Vi måste minska alla utsläpp ner till noll och det vi absolut inte lyckas få ner till noll måste vi kompensera med negativa utsläpp, säger Johanna Ek Wahlqvist.
Hon har gedigen erfarenhet av miljöledning och projektledarskap och har de senaste åren jobbat specifikt med bio-CCS i olika projekt. I Söderenergis bio-CCS-projekt har hon varit projektledare sedan
starten 2020.

I den första fasen av projektet genomfördes en förstudie som utforskade möjligheterna för bio-CCS i Södertälje och på Söderenergis anläggning.
– Vi kom fram till att det finns mycket goda förutsättningar för bio-CCS på Igelstaverket, säger Johanna. Här finns stora biogena utsläpp av koldioxid, alltså koldioxidutsläpp som kommer från biobränslen, en egen hamn vid Östersjön och så finns det tillräckligt med plats om man jämför med en del andra anläggningar. Dessutom har Söderenergi engagerade ägare och en engagerad styrgrupp och styrelse, vilket också är helt avgörande för att ett bio-CCS-projekt ska bli av.

Fas två av projektet startade 2022. Då gjordes en del övergripande val för att kunna fortsätta designa projektet, till exempel beslutades att avskiljningsanläggningen ska ligga på Söderenergis sida av Igelstaviken. Nu i fas tre går projektet djupare in i detalj i de tekniska valen och utformningen. Arbete med att säkra finansiering för fortsatta faser och att påbörja tillståndsprocessen för kommande faser pågår också. Tre delprojekt – Teknik, Tillstånd och Affärsmodell fördjupar sig inom sina specialistområden.

Bio-CCS behövs

För att uppföra bio-CCS-anläggningen behövs ett utökat markområde vid Igelstaverket och kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för området söder om verket.
– Anläggningen kommer att synas och även påverka Igelstaverket, eftersom den kräver både el och ånga. Vi håller just nu på att försöka hitta den bästa lösningen som ger så liten påverkan som möjligt på befintlig process, säger Johanna.

Ett bio-CCS-projekt är stort och komplext. Det finns givetvis de som känner tveksamhet kring till exempel kostnad eller elanvändning eller vilka resurser som används.
– I slutändan för mig personligen handlar det om att vi vet att det här behövs och då får vi försöka lösa allt eftersom, säger Johanna. Och inte i konkurrens med annat, utan vi behöver göra allting. För att nå klimatmålen måste utsläppen minska och de behöver minska väldigt fort, men utöver det måste vi också göra negativa utsläpp, alltså ta bort koldioxid som redan har släppts ut i atmosfären för att komma tillbaka till ett säkert klimat. Båda åtgärderna behövs och nu gäller det att få så mycket som möjligt att hända på så kort tid som möjligt, även om sådana här processer alltid tar flera år.

 

Hör Johanna berätta om Söderenergis bio-CCS-projekt (02:24 min):

 

Med stöd från: