8 maj 2024

Med siktet inställt på en bio-CCS-anläggning

I och med Söderenergis planer på en bio-CCS-anläggning, som ska avskilja biogen koldioxid från rökgaserna vid Igelsta kraftvärmeverk, pågår arbetet med förberedelserna för fullt.

Söderenergi vill bidra till att motverka klimatförändringarna och satsar på bio-CCS, vilket innebär att fånga in och lagra biogen koldioxid i stället för att släppa ut den i atmosfären. Totalt kan vi avskilja 500 000 ton biogen koldioxid per år från 2030.

Tre minuter om vår stora satsning på bio-CCS och några tillbakablickar

Söderenergis bio-CCS-projekt startade 2019 och vi är nu inne i den tredje fasen, som avslutas i höst. Fokus ligger på de tekniska valen och utformningen. Arbete med affärsmodell, transport och lagring samt att förbereda tillståndsprocessen pågår också.

Är du nyfiken på vad vi arbetar med, kommer här några exempel på hur projektet fortskrider:

Här ska anläggningen ligga

Projektet har fastställt platsen för den planerade bio-CCS-anläggningen, vilket blir strax söder om Igelsta kraftvärmeverk.

Schematisk bild över hur en planerad bio-CCS-anläggning kan se ut med placering bredvid Igelsta kraftvärmeverk.
Schematisk bild över hur en planerad bio-CCS-anläggning kan se ut med placering bredvid Igelsta kraftvärmeverk. Illustration: Liljewall arkitekter

HPC-teknik för koldioxidavskiljning

En av de stora milstolparna i bio-CCS-projektets tredje fas var att besluta om vilken teknik som ska användas för att avskilja biogen koldioxid vid Igelstaverket. Valet föll på HPC-teknik.

De viktigaste skälen till att Söderenergi valde Hot Potassium Carbonate, HPC:

  • Det är den teknik som har minst påverkan på elproduktionen från Igelsta kraftvärmeverk.
  • Mer kostnadseffektivt på systemnivå.
  • Mindre ytkrävande.

Läs mer

Miljöutredningar och samråd krävs för tillstånd

Vi måste naturligtvis veta vilken påverkan våra planer har på natur och människor i närmiljön. Miljöutredningar är därför en viktig del i Söderenergis arbete med tillståndsansökan för att bygga en bio-CCS-anläggning. Ett flertal olika miljöutredningar har genomförts det senaste året, till exempel på grundvatten, ytvatten och bottensediment i Igelstaviken, undersökningar av naturmiljön, riskbedömningar och påverkan från buller. Resultatet från alla utredningar kommer att finnas med när tillståndsansökan lämnas in till Mark- och miljödomstolen i slutet av 2024. Samråd är också en del av arbetet. I samrådet får myndigheter och allmänhet information om den planerade anläggningen och möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor. Läs mer

Fältundersökning
Emelie Johansson och René Mbanguka från Tyréns utförde grundvattennivåmätningar,
hydraultester och vattenprovtagning några kalla dagar i januari 2024. Läs mer

Dykning efter vrak
I april 2024 genomförde Statens maritima och transporthistoriska muséer en marin-
arkeologisk utredning i vattnet utanför planerad kaj för bio-CCS. Dykningarna görs för
att säkerställa att planerade åtgärder i vattnet inte berör marinarkeologiska lämningar.

Söderenergi bjuder in grannar

Under två tillfällen den här våren bjuder Söderenergi in grannar till studiebesök och information om bio-CCS-projektet. Den 22 april genomfördes det första och den 27 maj är det dags för det andra. Läs mer och anmäl dig här om du bor nära.

Studiebesök Igelstaverket

Just nu pågår förkvalificering för anbudsgivare

I projektets nästa fas, som startar under hösten 2024, planerar vi att ta fram detaljprojektering, så kallad Front End Engineering and Design (FEED). Det finns ännu inte någon leverantörsmarknad för bio-CCS som kan säga exakt vad det kostar och hur länge det tar att bygga en bio-CCS-anläggning. Därför genomförs en detaljprojektering som möjliggör för en potentiell utförare att sätta garantier och pris.

Från mars till maj öppnade Söderenergi förkvalificeringen för de leverantörer som är intresserade av att bygga en bio-CCS-anläggning. Processen för upphandling är därmed igång. Den sker i flera steg, varav förkvalificeringen är det första. Därefter väljer Söderenergi vilka som går vidare och får förbereda anbud för nästa steg av upphandlingen som sker under andra halvåret 2024.